معنی و ترجمه کلمه تحقق به انگلیسی تحقق یعنی چه

تحقق

positivism
realization
substantiation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها