معنی و ترجمه کلمه تحلیل گر سیستم به انگلیسی تحلیل گر سیستم یعنی چه

تحلیل گر سیستم

system analyst
systems analyst

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها