معنی و ترجمه کلمه تحلیل به انگلیسی تحلیل یعنی چه

تحلیل

absorbency
analysis
analyzation
corrosion
erosion
lysis
resolution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها