معنی و ترجمه کلمه تحمل ناپذیر به انگلیسی تحمل ناپذیر یعنی چه

تحمل ناپذیر

insufferable
insupportable
intolerable
unbearable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها