معنی و ترجمه کلمه تحمیل کردن به انگلیسی تحمیل کردن یعنی چه

تحمیل کردن

burden
cark
constrain
horn in
impose
inflict
protrude
put on
put to
saddle
task

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها