معنی و ترجمه کلمه تحولات بدن موجود زنده براى حفظ حیات به انگلیسی تحولات بدن موجود زنده براى حفظ حیات یعنی چه

تحولات بدن موجود زنده براى حفظ حیات

metabolism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها