معنی و ترجمه کلمه تحویل دار به انگلیسی تحویل دار یعنی چه

تحویل دار

teller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها