معنی و ترجمه کلمه تحویل گیرنده به انگلیسی تحویل گیرنده یعنی چه

تحویل گیرنده

bailee
transferee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها