معنی و ترجمه کلمه تحکم آمیز به انگلیسی تحکم آمیز یعنی چه

تحکم آمیز

domineering
imperious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها