معنی و ترجمه کلمه تخته تخته کردن به انگلیسی تخته تخته کردن یعنی چه

تخته تخته کردن

plank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها