معنی و ترجمه کلمه تخته سرهم بندى به انگلیسی تخته سرهم بندى یعنی چه

تخته سرهم بندى

patchboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها