معنی و ترجمه کلمه تخته یا مقوا و یا هر چیز مسطح به انگلیسی تخته یا مقوا و یا هر چیز مسطح یعنی چه

تخته یا مقوا و یا هر چیز مسطح

board

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها