معنی و ترجمه کلمه تخت خواب چرخک دار کوتاهى که زیر تخت خواب بزرگترى جا بگیرد به انگلیسی تخت خواب چرخک دار کوتاهى که زیر تخت خواب بزرگترى جا بگیرد یعنی چه

تخت خواب چرخک دار کوتاهى که زیر تخت خواب بزرگترى جا بگیرد

trundle bed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها