معنی و ترجمه کلمه تخت روان به انگلیسی تخت روان یعنی چه

تخت روان

bier
litter
palankeen
palanquin
ski lift
stretcher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها