معنی و ترجمه کلمه تخت مریض یا بیمارستان به انگلیسی تخت مریض یا بیمارستان یعنی چه

تخت مریض یا بیمارستان

sickbed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها