معنی و ترجمه کلمه تخت به انگلیسی تخت یعنی چه

تخت

couch
flat
sole
throne

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها