معنی و ترجمه کلمه تخصیص اسناد به انگلیسی تخصیص اسناد یعنی چه

تخصیص اسناد

assignment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها