معنی و ترجمه کلمه تخفیف درد و غیره به انگلیسی تخفیف درد و غیره یعنی چه

تخفیف درد و غیره

subsidence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها