معنی و ترجمه کلمه تخفیف درد به انگلیسی تخفیف درد یعنی چه

تخفیف درد

analgesia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها