معنی و ترجمه کلمه تخفیف دهنده درد به انگلیسی تخفیف دهنده درد یعنی چه

تخفیف دهنده درد

paregoric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها