معنی و ترجمه کلمه تخلیص کردن به انگلیسی تخلیص کردن یعنی چه

تخلیص کردن

activate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها