معنی و ترجمه کلمه تخمک به انگلیسی تخمک یعنی چه

تخمک

ovule
ovum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها