معنی و ترجمه کلمه تخمیر کردن به انگلیسی تخمیر کردن یعنی چه

تخمیر کردن

quicken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها