معنی و ترجمه کلمه تخمیر کردن به انگلیسی تخمیر کردن یعنی چه

تخمیر کردن

quicken


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها