معنی و ترجمه کلمه تخمیر کننده به انگلیسی تخمیر کننده یعنی چه

تخمیر کننده

fermentative
zymogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها