معنی و ترجمه کلمه تخمین زدن به انگلیسی تخمین زدن یعنی چه

تخمین زدن

account
appraise
compute
estimate
foreshow
guess
guesstimate

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها