معنی و ترجمه کلمه تخم بادیان رومى که به صورت ادویه به کار مى رود به انگلیسی تخم بادیان رومى که به صورت ادویه به کار مى رود یعنی چه

تخم بادیان رومى که به صورت ادویه به کار مى رود

aniseed


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها