معنی و ترجمه کلمه تخم سیب و گلابى و غیره به انگلیسی تخم سیب و گلابى و غیره یعنی چه

تخم سیب و گلابى و غیره

pyrene


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها