معنی و ترجمه کلمه تخم قارچ به انگلیسی تخم قارچ یعنی چه

تخم قارچ

spore


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها