معنی و ترجمه کلمه تخم ماهى به انگلیسی تخم ماهى یعنی چه

تخم ماهى

berry
spawn


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها