معنی و ترجمه کلمه تخم مرغى شکل به انگلیسی تخم مرغى شکل یعنی چه

تخم مرغى شکل

oval
ovoid
ovoidal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها