معنی و ترجمه کلمه تخم میکروب ریز به انگلیسی تخم میکروب ریز یعنی چه

تخم میکروب ریز

microspore


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها