معنی و ترجمه کلمه تخم کاشتن به انگلیسی تخم کاشتن یعنی چه

تخم کاشتن

disseminate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها