معنی و ترجمه کلمه تخم کشى از جانوران هم تیره به انگلیسی تخم کشى از جانوران هم تیره یعنی چه

تخم کشى از جانوران هم تیره

inbreeding


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها