معنی و ترجمه کلمه تخم گذاردن به انگلیسی تخم گذاردن یعنی چه

تخم گذاردن

lay


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها