معنی و ترجمه کلمه تدارک به انگلیسی تدارک یعنی چه

تدارک

preparation
provision
purvey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها