معنی و ترجمه کلمه تداوى به انگلیسی تداوى یعنی چه

تداوى

medication
therapy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها