معنی و ترجمه کلمه تدریج به انگلیسی تدریج یعنی چه

تدریج

gradation
quantization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها