معنی و ترجمه کلمه تذکاریه به انگلیسی تذکاریه یعنی چه

تذکاریه

memorandum


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها