معنی و ترجمه کلمه تذکر دادن به انگلیسی تذکر دادن یعنی چه

تذکر دادن

call up
mind
warn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها