معنی و ترجمه کلمه ترابرپذیرى به انگلیسی ترابرپذیرى یعنی چه

ترابرپذیرى

transportability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها