معنی و ترجمه کلمه تراس دار کردن به انگلیسی تراس دار کردن یعنی چه

تراس دار کردن

terrace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها