معنی و ترجمه کلمه تراس به انگلیسی تراس یعنی چه

تراس

terrace

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها