معنی و ترجمه کلمه تراشنده به انگلیسی تراشنده یعنی چه

تراشنده

abrasive
shaver
whittler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها