معنی و ترجمه کلمه ترانزیستور آن پى آن به انگلیسی ترانزیستور آن پى آن یعنی چه

ترانزیستور آن پى آن

npn transistor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها