معنی و ترجمه کلمه تراوشى به انگلیسی تراوشى یعنی چه

تراوشى

secretive
secretory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها