معنی و ترجمه کلمه تراکم به انگلیسی تراکم یعنی چه

تراکم

agglomeration
aggregate
aggregation
compression
congeries
congestion
density


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها