معنی و ترجمه کلمه تراکنش گر به انگلیسی تراکنش گر یعنی چه

تراکنش گر

transaction oriented


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها