معنی و ترجمه کلمه ترتر خندیدن به انگلیسی ترتر خندیدن یعنی چه

ترتر خندیدن

titter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها