معنی و ترجمه کلمه ترتیب جاى بازیکنان فوتبال به انگلیسی ترتیب جاى بازیکنان فوتبال یعنی چه

ترتیب جاى بازیکنان فوتبال

lineup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها