معنی و ترجمه کلمه ترجمه اى به انگلیسی ترجمه اى یعنی چه

ترجمه اى

translative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها